Shin Megami Tensei: Persona 4 - Kujikawa Rise - ...Shin Megami Tensei: Persona 4 - Kujikawa Rise - 1/8 - Swimsuit Ver. (Alter)