Takahashi Kazuki - Yu-Gi-Oh! - Comics - 22 (Shue...Takahashi Kazuki - Yu-Gi-Oh! - Comics - 22 (Shueisha)