Takahashi Kazuki - Yu-Gi-Oh! - Comics - 33 (Shue...Takahashi Kazuki - Yu-Gi-Oh! - Comics - 33 (Shueisha)