Shinohara Chie - Umi no Yami, Tsuki no Kage - Co...Shinohara Chie - Umi no Yami, Tsuki no Kage - Comics - 16 (Shogakukan)