Free! - Tachibana Makoto - ALTAiR - 1/8 (Alter, ...Free! - Tachibana Makoto - ALTAiR - 1/8 (Alter, Hobby Stock)