The others pictures is here
(ext link)

Except where otherwise noted, pictures are licensed under a Creative Commons By-NC-ND License.

Twitter Facebook Pinterest

View more // Comments (25)

01 year agosilverangelsilverangel
Inori chan ! Love the contrast of the picture :)
01 year agoanhxtananhxtan
hinagiku (1 year ago) #1053717có j` anh đừng giận em nhe, em hk bik sao anh để inori bay trên không trung vậy?? với nếu bay sao con bé hk khép chân lại...em chỉ góp ý chút thôi...nếu anh thấy hk thik thì dừng giận em nhe, em sẽ del cmt này liền !!!

Với không gian anh làm thì có bay trên không trung hay đi trên mặt đất không quan trọng em.
Vả lại nếu e nghĩ là Inori đang bay đi nữa thì trạng thái tự nhiên, đâu có ai bay mà khép chân 1 chỗ :)
01 year agoEllisEllis
Great pic!
01 year agohinagikuhinagiku
anhxtan (1 year ago) #1053205etou có cai gì đó không ổn, thật sự không ổn chút nào ??!!
có lẽ hết ngày hôm nay cũng không qua 70 fav đâu, mình làm sai chỗ nào ta


có j` anh đừng giận em nhe, em hk bik sao anh để inori bay trên không trung vậy?? với nếu bay sao con bé hk khép chân lại...em chỉ góp ý chút thôi...nếu anh thấy hk thik thì dừng giận em nhe, em sẽ del cmt này liền !!!
01 year agokixkillradiokixkillradio
nice background! :) love it
01 year agoLeIouchLeIouch Vi Britania
Awesome!!
01 year agoJuuriJuuri Free as Bird !
Oh nice background : ) !
01 year agoHYdrazzyHYdrazzy
interesting background
01 year agoSenSeauSenSeau
This has nice type-setting. The colors aren't OMFGPHOTOSHOPLOL-intense and are actually pretty nice. The background blows my mind from how simple it is.

I salute you sir.
01 year agoechoecho
background is amazing!

View more comments

User

ExifInformation

Related Items (1)

Tags (10)

Related Clubs (1)