LokishredingerLokishredinger n/a

Lokishredinger

Details

View morePictures (62)

orchid_seed kurono_kurumu shueisha rosario_+_vampire ribun akihisa_ikedaorchid_seed kurono_kurumu shueisha rosario_+_vampire ribun akihisa_ikeda

View moreFavorite Pictures (61)

white_hair dark_skin dark_elf max_factory concept_art lineage_ii hashimoto_takahiro ncsoftdaiki_kougyou toushirou walkure_romanze:_shoujo_kishi_monogatari celia_cumani_aintree

View moreFavorites (17)

View moreFriends (17)