blackshardblackshard Collecting stuff I like

Blog (1)

blackshard

Details

View morePictures (59)

artbook doujinshi ebimo osomatsu-san matsuno_karamatsu matsuno_osomatsu akatsuka_fujio shrimpre-ment pose_skeleton

Clubs (3)