fiwasakifiwasaki I won't die even if you kill me

243 (47%) 168 (32%) 107 (21%) 1 (0%)

About

WYSIWYG

View moreBlog (6)

fiwasaki

Details

View morePictures (197)

busou_shinki konami asai_(apsy)_masaki altlenemegahouse queen's_blade alleyne kibayashi_norio

View moreFavorites (21)

View moreFriends (34)

View moreClubs (34)