Loading
HomeDatabasesItem #870235

Sengoku Basara Battle Party - Izumo no Okuni - Date Masamune - Sanada Yukimura - Tokugawa Ieyasu - Ishida  Mitsunari - Katakura Kojuurou - Sarutobi Sasuke - Chousokabe Motochika - Mouri Motonari - Shima Sakon - Shibata Katsuie - Badge (Capcom)Sengoku Basara Battle Party - Izumo no Okuni - Date Masamune - Sanada Yukimura - Tokugawa Ieyasu - Ishida Mitsunari - Katakura Kojuurou - Sarutobi Sasuke - Chousokabe Motochika - Mouri Motonari - Shima Sakon - Shibata Katsuie - Badge (Capcom)

Japanese37 hits • 0 comment0 like

Buy

Comments0