Loading
HomePicturesPicture #483403

Lost in maze

About this picture

 
The others pictures is here
www.figure.fm/p...

Comments25 comments

0pt
Inori chan ! Love the contrast of the picture :)
5 years ago
0pt
hinagiku (5 years ago) #1053717có j` anh đừng giận em nhe, em hk bik sao anh để inori bay trên không trung vậy?? với nếu bay sao con bé hk khép chân lại...em chỉ góp ý chút thôi...nếu anh thấy hk thik thì dừng giận em nhe, em sẽ del cmt này liền !!!

Với không gian anh làm thì có bay trên không trung hay đi trên mặt đất không quan trọng em.
Vả lại nếu e nghĩ là Inori đang bay đi nữa thì trạng thái tự nhiên, đâu có ai bay mà khép chân 1 chỗ :)
5 years ago
0pt
Great pic!
5 years ago
0pt
anhxtan (5 years ago) #1053205etou có cai gì đó không ổn, thật sự không ổn chút nào ??!!
có lẽ hết ngày hôm nay cũng không qua 70 fav đâu, mình làm sai chỗ nào ta


có j` anh đừng giận em nhe, em hk bik sao anh để inori bay trên không trung vậy?? với nếu bay sao con bé hk khép chân lại...em chỉ góp ý chút thôi...nếu anh thấy hk thik thì dừng giận em nhe, em sẽ del cmt này liền !!!
5 years ago
0pt
nice background! :) love it
5 years ago
0pt
LeIouch Vi Britania
Awesome!!
5 years ago
0pt
Juuri Free as Bird !
Oh nice background : ) !
5 years ago
0pt
interesting background
5 years ago
0pt
This has nice type-setting. The colors aren't OMFGPHOTOSHOPLOL-intense and are actually pretty nice. The background blows my mind from how simple it is.

I salute you sir.
5 years ago
0pt
background is amazing!
5 years ago
View more comments